Hoog contrast

visie

Om elke burger op een evenwaardige manier toegang te verschaffen tot publieke voorzieningen, is het essentieel dat deze functies voor iedereen bereikbaar zijn. Een toegankelijk publiek domein dat door iedereen op een vlotte, gebruiksvriendelijke en veilige manier kan worden gebruikt is een noodzaak. Toegankelijkheid is niet enkel een basisvoorwaarde voor personen met een beperking en heel wat ouderen maar biedt bijkomend comfort voor iedereen.

Toegankelijkheid vormt in steeds meer beleidsdomeinen een aandachtspunt. Ook de inrichting van het publiek domein wordt als een belangrijke sleutel gezien om te kunnen komen tot een volwaardige toegankelijke leefomgeving. Hoog tijd dus om de gebruikers en iedereen die betrokken is bij de planning en het beheer van het publiek domein te sensibiliseren om toegankelijkheid op te nemen als een belangrijke randvoorwaarde.

  • Toegankelijkheid voor iedereen
  • Universal Design
  • Keten van toegankelijkheid
  • Toegankelijk vervoer
  • Toegankelijk mobiliteitsbeleid