Hoog contrast

Keten van toegankelijkheid

“Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel .”

Die uitdrukking geldt ook voor de toegankelijkheid van het publiek domein. Elk onderdeel van een publiek domein, zowel structurele elementen als afwerkingselementen, vormen een schakel in een groter geheel.

De keten van toegankelijkheid omvat de samenhang tussen elk aspect (functies, ruimten, detailafwerking,…) en de combinatie van al die elementen, moet ervoor zorgen dat een minimale basiskwaliteit gegarandeerd wordt.

Die basiskwaliteit moet steeds bewaken dat de route die gebruikers moeten afleggen, alsook de activiteit die men wenst uit te voeren in en rond het gebouw voor iedereen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn.

Het is daarom van het grootste belang dat bij de afweging van de keuzes die gemaakt worden in een ontwerp- en bouwproces (vormgeving en uitwerking), het garanderen van die minimale kwaliteit voorop staat.

Als één van de ‘schakels’ in het publiek domein niet toegankelijk is, wordt de keten van toegankelijkheid doorbroken. In de praktijk kan dat betekenen dat het gebruik van het publiek domein voor bepaalde personen onmogelijk wordt!