Hoog contrast

Toegankelijkheidsbeleid Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits

In haar beleidsbrief 2009-2014 stelt Vlaams minister van Mobiliteit Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits ‘toegankelijkheid’ voorop als een van de vijf basisdoelstellingen van het mobiliteitsbeleid naast bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en milieu.

De basisdoelstelling ‘toegankelijkheid’ wordt hierbij omschreven als ‘de mate waarin men toegang heeft tot het mobiliteitssysteem en de individuele of collectieve vervoersmogelijkheden. Om zich in onze maatschappij op persoonlijk en professioneel vlak te handhaven en te groeien moet men vlot gebruik kunnen maken van diverse soorten vervoersmiddelen. Een goed ontwikkeld mobiliteitssysteem kan de levenskwaliteit sterk verhogen. De Europese Unie benadrukt dat idealiter niemand zich in zijn ontplooiing geremd mag voelen door mobiliteitsbeperkingen. Bovendien kan de uitbouw van een doordacht mobiliteitssysteem de stadsontwikkeling en de woonomgevingen sterk aansturen.’

In uitvoering van dit beleid werd door MOW, Agentschap Wegen en Verkeer aan Enter de opdracht gegeven tot de realisatie van het ‘Vademecum toegankelijk publiek domein’ (2009) dat technische richtlijnen geeft met betrekking tot de inrichting van het publiek domein. Daaraan werd vervolgens het ‘DOD-principe’ gekoppeld om de sensibilisatie rond het thema en toepassing van het vademecum in de aandacht te brengen.

Enter werkte in opdracht van Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid aan de studieopdracht ‘Onderzoek naar hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd, complementair en gebiedsbedekkend toegankelijk vervoersysteem voor Vlaanderen’ (april 2009). Op 4 februari 2010 verwees Vlaams minister Hilde Crevits in antwoord op een parlementaire vraag met betrekking tot aangepast vervoer in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken expliciet naar de beleidsaanbevelingen uit deze studie.